wniosek kredytowy

Ile wniosków o kredyt złożyć?

Starając się o kredyt czasem zastanawiamy się ile wniosków o kredyt złożyć. Czy złożenie wniosku o kredyt do kilku banków może zaszkodzić?

Rodzaje wniosków o kredyt.

Za nim zaczniemy mówić o ilości wniosków kredytowych należy rozgraniczyć, że każdy rodzaj kredytu ma inne zasady. Dla przykładu większa liczba złożonych wniosków kredytowych o kredyt gotówkowy nie świadczy na korzyść kredytobiorcy. Jednak przy kredycie hipotecznym zasada ta nie obowiązuje.  Kredyt hipoteczny to zobowiązanie długoterminowe i do tego na wyższą kwotę niż kredyt gotówkowy. Dlatego tak ważne jest zabezpieczenie się na wypadek, gdyby któryś z banków odmówił udzielenia kredytu.

Dlaczego rozpatrzenie wniosku o kredyt hipoteczny trwa tak długo?

Każdy wniosek kredytowy poddawany jest analizie kredytowej. Zazwyczaj wniosek kredytowy podlega trzem analizom. Banki mają inne procedury, na podstawie których analizowane są wnioski kredytowe.

Analiza klienta

Najważniejsza analiza to ta finansowa, gdzie bank sprawdza czy osiągane dochody są wystarczające, aby spłacać miesięczne raty kredytu hipotecznego. Poza analizą zdolności kredytowej kredytobiorcy analizowana jest również historia kredytowa, czyli to jakim kredytobiorcą byłeś w przeszłości. Raport można uzyskać z Biura Informacji Kredytowej. Kredytobiorca ma możliwość samodzielnego sprawdzenia takiego raportu na stronie bik.pl.

Analiza dokumentów

Druga analiza to analiza prawna wniosku kredytowego. Polega na sprawdzeniu, czy złożone dokumenty są zgodne z prawem. Na tym etapie sprawdzane są również informacje o kredytobiorcy i nieruchomości. Co do nieruchomości to sprawdzany jest jest stan prawny, czyli czy nie ciąży na niej inna hipoteka, czy nie posiada wpisów o służebności. Takie informacje również można sprawdzić samodzielnie, wystarczy wyszukać księgę wieczystą nieruchomości i odczytać zawarte w niej informacje. W dziale trzecim znajdziesz informacje na temat służebności, a dziale czwartym informacje na temat ciążących na hipotece obciążeniach finansowych. Bezpłatny przegląd księgi wieczystej jest możliwy na stronie https://ekw.ms.gov.pl/

Analiza nieruchomości

Ostatni etap analizy dotyczy głównie kredytowanej nieruchomości. Zazwyczaj banki proszą o przedstawienie operatu szacunkowego nieruchomości lub wysyłany jest rzeczoznawca z banku, który ocenia stan nieruchomości. Najważniejsza jest wartość nieruchomości, która powinna odpowiadać tej przedstawionej we wniosku kredytowym. Jeśli po wycenie wartość nieruchomości jest niższa niż wnioskowana kwota kredytu bank obniży wysokość kredytu. Nieruchomość sprawdzana jest pod względem technicznym.

Ile wniosków o kredyt można złożyć.

Podsumowując, złożenie jednego wniosku o kredyt hipoteczny nie jest błędem. Natomiast każdy bank ma inną procedurę, dochodzą do tego również koszty kredytowe, które uzależnione są od oferty banku. W jednym banku jest niższa prowizja, ale wyższe oprocentowanie, w drugim na odwrót lub dodatkowe usługi, z których musi skorzystać kredytobiorca. Złożenie większej ilości wniosków o kredyt hipoteczny nie wpływa źle na analizę. Przyjęło się jednak, że nie warto przesadzać i warto wybrać dwa, trzy najlepsze banki i tam złożyć wnioski kredytowe. Daje to poczucie bezpieczeństwa oraz sprawia, że kredyt hipoteczny staje się bardziej możliwy.

Jeśli jesteś zainteresowany kredytem hipoteczny zapraszam do kontaktu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *