leasing nieruchomoci

Leasing nieruchomości od A do Z

Jeden z rodzajów leasingu jest leasing nieruchomości. Oferta dla firm, które nie chcą kupować nieruchomości na własność. Najczęściej z tego rozwiązania korzystają firmy, których płynność finansowa nie jest stabilna. Uzyskanie kredytu dla firm na początku prowadzenia działalności bez ugruntowanej płynności finansowej jest trudne, a leasing nieruchomości pozwala na rozwój firmy bez ponoszenia kosztów związanych z kredytem zabezpieczonym hipoteką.

Na czym polega leasing nieruchomości?

Przy leasingu nieruchomości prawo użytkowania z przedmiotu (w tym przypadku z nieruchomości) przebiega podobnie jak przy tradycyjnym leasingu. Leasingodawca przekazuje nieruchomości do użytkowania leasingobiorcy na podstawie podpisanej przez obie strony umowy leasingowej.

Leasing nieruchomości wiąże się z takimi samymi kosztami leasingowymi jak w przypadku innych leasingowanych przedmiotów. Najważniejsza jest opłata wstępna oraz raty leasingowe. Wysokość opłaty wstępnej wpływa na wysokość rat leasingowych.

Kiedy w leasingu nieruchomości następuje przeniesienie prawa własności?

Leasing nieruchomości dostępny jest w dwóch rodzajach, mianowicie w leasingu operacyjnym i finansowym. Od wyboru rodzaju leasingu zależy w jaki sposób zostanie przeniesione prawo własności leasingowanej nieruchomości po zakończeniu umowy.

Przy leasingu operacyjnym, jak w przypadku innych przedmiotów leasingowana nieruchomość nie stanowi środka trwałego leasingobiorcy, pozostaje w majątku leasingodawcy. Leasingobiorca nie ma możliwości prowadzenia odpisów amortyzacyjnych leasingowanej nieruchomości. Dopiero po zakończeniu okresu leasingowego leasingobiorca ma możliwość wykupienia nieruchomości i wciągnięcia jej na listę środków trwałych firmy. Amortyzacja nieruchomości możliwa jest dopiero po wykupie nieruchomości.

W leasingu finansowym w momencie podpisywania umowy leasingowej leasingowana nieruchomość wchodzi w skład środków trwałych leasingobiorcy. Daje mu to prawo do prowadzenia odpisów amortyzacyjnych nieruchomości. Wykup nieruchomości odbywa się poprzez wpłacenie przez leasingobiorcę ostatniej raty leasingu.

Leasing nieruchomości wady i zalety

Zalety

Wady

– uproszczona procedura sprawdzania zdolności finansowej leasingobiorcy

– brak prawa własności do czasu zakończenia umowy leasingowej

– korzyści podatkowe (leasing operacyjny – cała rata leasingowa uwzględniana w kosztach podatkowych; leasing finansowy – część odsetkowa raty uwzględniana w kosztach podatkowych, możliwość prowadzenia odpisów amortyzacyjnych)

– leasingodawca nie odpowiada za stan techniczny leasingowanej nieruchomości

Jeśli jesteś zainteresowany/a leasingiem zapraszam do Kontaktu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *