odrzucenie wniosku kredytowego

Dlaczego bank odmawia udzielania kredytu?

Wszystkie dokumenty zostały dostarczone do banku, zdolność kredytowa była, a jednak bank odrzuca wniosek kredytowy. Coś poszło nie tak i bank ostatecznie zdecydował się odmówić udzielenia kredytu. Poznaj najczęstsze powody odrzucenia wniosku kredytowego.

Odmowa udzielenia kredytu wynika najczęściej z braku zdolności kredytowej, złej historii kredytowej klienta, lub braku akceptacji zabezpieczenia hipotecznego. Bank rozpatrując wniosek ocenia ryzyko, jakie ponosi udzielając finansowania.

Do takich powodów możemy zaliczyć;

1. Niewystarczająca zdolność kredytowa.

Bank negatywnie ocenia możliwości klienta do spłaty kredytu. Wstępną zdolność można już określić przed złożeniem wniosku kredytowego i od tego warto rozpocząć starania się o kredyt. Bank bierze pod uwagę nasze wpływy wynikające ze stabilnych dochodów i rozchody w postaci kosztów utrzymania, obecnie spłacanych rat kredytowych, kart kredytowych itd.

2. Zła historia spłat wcześniejszych kredytów.

Osoba starająca się o kredyt, która miała w swojej historii opóźnienia w spłacie, może nie otrzymać nowego kredytu. Banki w tym temacie są bardzo rygorystyczne. Warto przed złożeniem wniosku, aby uniknąć rozczarowania, sprawdzić w Biurze Informacji Kredytowej jak obecnie wygląda nasza sytuacja.

3. Zbyt dużo kredytów.

Bank z ostrożnością będzie podchodził do osoby, która potocznie mówiąc „żyje na kredyt”. Nadmierne zadłużanie się może przeszkodzić w uzyskaniu kolejnego, np. trzeciego, czwartego kredytu hipotecznego.

4. Brak stabilności dochodu.

Warto dowiedzieć się w banku, w którym składamy wniosek o kredyt mieszkaniowy, jaka jest jego polityka dotycząca czasu zatrudnienie/prowadzenia działalności. Może się okazać, że pracujemy za krótko, że bank nie zaakceptuje umowy na czas określony, lub działalność gospodarcza jest prowadzona zbyt krótko. To ważne kwestie koniecznie do omówienia przed złożeniem wniosku.

5. Niesprzyjające warunki rynkowe.

Banki są wrażliwe na sytuacje rynkowe i mają okresy, kiedy zaostrzają kryteria jakie należy spełnić aby uzyskać kredyt hipoteczny. Mogą na przykład wymagać dłuższego zatrudniania u pracodawcy, np. nie krótszego niż 12 miesięcy, prowadzenia działalności nie krócej niż 24 miesiące. Takie zaostrzenie może dotyczyć wyższego wkładu własnego np. nie mniejszego niż 20%.

Warto wiedzieć, że odmowa jednego banku nie zamyka drogi do kredytu w innym banku. Banki oprócz ogólnych zasad, kierują się wewnętrznymi procedurami.

Jeśli jesteś zainteresowany/a kredytem hipotecznym zapraszam do kontaktu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *