Umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania

Umowa przedwstępna do kredytu.

Umowę przedwstępną do kredytu możemy zawrzeć u Notariusza i często wymagana jest do kredytu hipotecznego. Umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania w formie aktu notarialnego jest bezpieczniejszą formą niż umowa cywilnoprawna. Powinna zawierać wpis określający termin zawarcia umowy przyrzeczonej. Akt notarialny jest dokumentem, który trudniej podważyć niż zwykłą umowę w formie papierowej.

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości forma.

Nie oznacza to, że umowa przedwstępna w formie notarialnej jest niezbędna do złożenia wniosku kredytowego. Banki nie wymagają notarialnej formy.

Do czego zobowiązuje umowa przedwstępna?

Umowa przedwstępna do kredytu powinna odzwierciedlać umowę przyrzeczoną. Oznacza to, że w umowie przedwstępnej, należy zawrzeć elementy, które zostaną również zawarte w umowie końcowej. To znaczy terminy, adres nieruchomości, jej powierzchnię, numer księgi wieczystej, cenę. Nie należy zapominać o danych osobowych osoby kupującej i sprzedającej.

Warunki dodatkowe w umowie przedwstępnej mogą zawierać zapisy dodatkowe, ale tylko na życzenie obu stron. Niedotrzymanie warunków dodatkowych może skutkować wypowiedzeniem umowy przedwstępnej.

Jaka jest różnica pomiędzy zaliczką a zadatkiem?

Umowa przedwstępna do kredytu nie musi zawierać informacji o zadatku, ale taki zapis jest stosowany. Nazewnictwo zaliczka czy zadatek, w umowie przedwstępnej jest o tyle istotne, że są to dwa różne terminy.

Zaliczka czy zadatek co jest zwrotne?

Zaliczka pomimo niedotrzymania warunków umowy podlega zwrotowi.

Zadatek pozostaje w kieszeni sprzedającego (jeśli do finalizacji transakcji nie dojdzie z winy kupującego). W sytuacji odwrotnej, gdy wina leży po stronie kupującego, jest on zobowiązany do wypłaty zadatku oraz rekompensaty w wysokości wpłaconego zadatku.

Odmowa kredytu a zadatek?

Gdy kupujący otrzyma odmowę udzielenia kredytu hipotecznego i w wyniku tego nie kupi mieszkania zadatek przepada. Co w takiej sytuacji? Można po uzyskaniu odmowy w jednym banku poszukać innego banku. Próbować wydłużyć umowę przedwstępną. Warto skontaktować się z ekspertem kredytowym i omówić jakie widziałby rozwiązania tej sytuacji. Każda sprawa jest indywidualna i wymaga indywidualnego podejścia.

Jeśli jesteś zainteresowany/a kredytem hipotecznym zapraszam do Kontaktu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *