Spotkanie z ekspertem finansowym

W jaki sposób przygotować się do spotkania z ekspertem finansowym?

Ekspert finansowy jest osobą, która nie jest związana z żadną instytucją finansową, a jej zadaniem jest przekazanie wiedzy merytorycznej z zakresu szeroko rozumianych finansów. Głównym zadaniem eksperta finansowego jest przeprowadzenie nas przez gąszcz ofert na rynku finansowym. Ekspert nie powinien od nas pobierać żadnej opłaty za spotkanie.

Kiedy zaczynamy myśleć o kredycie hipotecznym, nie mamy świadomości, że uruchamiamy potężną machinę biurokracji, która pochłonie nasz cenny czas. I w takim przypadku niezastąpiony okazuje się ekspert finansowy, który pomoże nam uporządkować kwestie dokumentacji oraz pomoże znaleźć najlepiej dopasowaną do naszej sytuacji ofertę kredytową.

Co należy zrobić przed spotkaniem z ekspertem finansowym?

Na spotkanie z ekspertem finansowym, warto przygotować sobie ogólne informacje na temat naszych finansów. Na początek zsumować dochody ( najlepiej z okresu trzech i sześciu miesięcy), wypisać koszy stałe, zmienne, koszty obecne i planowane po zakupie nieruchomości. Warto zastanowić się jaki planujemy zaangażować wkład własny na zakup oraz co będzie zabezpieczeniem kredytu.

Kolejną kwestią jest czy zamierzamy kupić mieszkanie z rynku pierwotnego, czy rynku wtórnego. Czy planujemy zakup połączyć z remontem mieszkania? Czy kredyt będzie wcześniej spłacany, nadpłacany. Wszystkie te informacje pomogą nam szczegółowo przeanalizować naszą sytuację z ekspertem.

Jakie dokumenty należy przygotować na spotkanie z ekspertem finansowym w przypadku kredytu hipotecznego?

W przypadku kredytu hipotecznego na pierwsze spotkanie, warto przygotować wymienione wyżej informacje o naszej sytuacji finansowej. Jeżeli jesteśmy zainteresowani wstępnym wyliczeniem zdolności kredytowej, warto też wypisać sobie jakie obecnie spłacamy kredyty(rata miesięczna, kwota zaciągniętego kredytu, kwota pozostająca do spłaty, termin spłaty), karty kredytowe, czy płacimy alimenty, czy posiadamy inne comiesięczne wydatki, takie jak składki ubezpieczenia(ubezpieczenie na życie, programy oszczędzania ze składką miesięczną/kwartalną/półroczną), płatności za prywatne przedszkole, żłobek dziecka itp. Do liczenia zdolności kredytowej brane są również pod uwagę kredytu firmowe (jeśli prowadzimy działalność gospodarczą), leasing finansowy, pożyczki w zakładzie pracy.

Na etapie sprawdzania zdolności można przygotować zaświadczenie o zarobkach od pracodawcy. Należy jednak pamiętać, że po wyborze banku i tak bank będzie wymagał zaświadczeń na swoim druku. Zaświadczenie jest wymagane przy umowie o pracę oraz umowie cywilnoprawnej (zlecenie i o dzieło).

Dokumenty przy umowie o pracę

W przypadku umowy o pracę na czas określony i nieokreślony, dokumentami niezbędnymi są:

 • zaświadczenie o zatrudnieniu oraz dochodach,

 • pełny wyciąg z konta osobistego, w różnych bankach z różnych okresów wymagane są wyciągi od 3 do 6 miesięcy,

 • w niektórych bankach należy przedstawić także wyciągi z 3 ostatnich miesięcy z innych kont (jeśli klient takie posiada), wyciąg z konta firmowego (nie we wszystkich bankach)

 • zaświadczenie z ZUS o wysokości podstawy od jakiej odprowadzane są składki za ostatnie 3, 6 lub 12 miesięcy (w przypadku braku wpływu pensji na konto)

 • PIT 37 za ostatni roku lub za ostatnie 2 lata,

 • w niektórych bankach wymagane są także świadectwa pracy w celu potwierdzenia stażu oraz ciągłości pracy, ważnym kryterium przyznania kredytu jest stabilność osiąganego dochodu, świadectwo pracy to dobry dokument potwierdzający ciągłość zatrudnienia,

 • aneks do umowy o podwyżce, jeśli takowa nastąpiła lub nastąpi w ostatnim czasie.

Dokumenty przy umowie zlecenie i o dzieło

Od pewnego czasu banki stały się bardziej elastyczne i przyjmują do wyliczania zdolności kredytowej dochodu z  umowę zlecenie i o dzieło.

W takim przypadku na spotkanie z doradcą finansowym należy przygotować:

 • umowy potwierdzające wykonanie umowy zlecenie lub umowy o dzieło wraz z rachunkami poniesionych kosztów za ostatnie 12 miesięcy, przerwy między umowami nie mogą być dłuższe niż 31 dni,

 • pełny wyciąg z rachunku bankowego, na który wpływa wynagrodzenie z tytułu wykonywania umów cywilnoprawnych,

 • PIT 37 za ostatni rok lub ostatnie dwa lata.

Wymienione dokumenty dotyczą zdolności kredytowej. Kolejnym krokiem jest przedstawienie nieruchomości, pod którą zamierzamy zaciągnąć kredyt hipoteczny. W tym przypadku ekspert kredytowy udzieli nam wszelkich istotnych wskazówek.

Jeżeli będziemy korzystać z usług biura nieruchomości, agencja nieruchomości przygotuje dla nas taki pakiet dokumentów do banku (odpis Księgi Wieczystej, dokumentację nabycia przez obecnego właściciela itd.)

W przypadku, kiedy wybraliśmy już nieruchomość warto na spotkanie z ekspertem kredytowym wybrać się z umową przedwstępną  (rynek wtórny) lub umową deweloperską (rynek pierwotny). Co do pozostałych dokumentów ekspert finansowy udzieli nam niezbędnych informacji.

Jakie dokumenty należy przygotować prowadząc firmę?

Kredyt firmowy jest kredytem zaciąganym na prowadzoną działalność gospodarczą. Najczęściej celem jest rozwój firmy – zakup nieruchomości, sprzętu, urządzeń, zdobycia wolnych środków na inwestycję.

Firma może się starać również o  kredyt hipoteczny oraz gotówkowy.

Niezależnie od formy dokumentacja jest podobna. W przypadku kredytu gotówkowego banki proszę o przedłożenie:

 • PIT-u za ostatni rok podatkowy,

 • dokumenty finansowe za rozliczony okres roku bieżącego, np. podsumowanie KPiR,

 • szczegółowo rozliczony miesiąc w przypadku KPiR,

 • wyciągi z konta firmowego i w niektórych przypadkach osobistego za ostatnie 3 miesiące,

 • zaświadczenie z ZUS i US o niezaleganiu w płatnościach.

Jeśli klient decyduje się na kredyt hipoteczny należy przedstawić następujące dokumenty:

 • PIT-y za ostatnie 2 lata podatkowe,

 • w niektórych przypadkach poza PIT-em należy dostarczyć podsumowanie narastająco KPiR, w przypadku, kiedy klient rozlicza się z US na ogólnych zasadach,

 • wyciągi z kont za ostatnie 6 miesięcy,

 • zaświadczenia z ZUS i US są zazwyczaj wymagane przy podpisywaniu umowy lub uruchamianiu kredytu,

 • w niektórych przypadkach może być potrzebne zaświadczenie z US o wysokości dochodu za rok poprzedni.

  Gdy firma wnioskuje o kredyt firmowy banki wymagają takich samych dokumentów jak przy zwykłym kredycie na mieszkanie czy gotówkowym. Dodatkowo mogą poprosić o biznes plan, prognozę przychodów na okres kredytu lub krótszy, niezalegania z ZUS i US.

Co zrobić jeśli nie mamy wiedzy na temat podstawowych dokumentów?

W trakcie umawiania na spotkanie z ekspertem finansowym, warto zapytać jakie dokumenty należy przygotować na spotkanie. Zarówno nam, jak i specjaliście zależy, aby nasza współpraca była owocna i udzieli nam niezbędnych informacji na ten temat. Dobrą praktyką specjalistów jest wcześniejsze przygotowanie takiego wykazu i przesłanie nam na maila.

Umów się na bezpłatne konsultacje kredytowe. Zapraszam do Kontaktu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *