Kredyt hipoteczno-budowlany

Jakie są różnice między kredytem hipotecznym, a kredytem budowlanym?

Kredyt budowlano – hipoteczny można przeznaczyć na budowę, rozbudowę, przebudowę, dokończenie budowy po innym inwestorze czy też remont mieszkania. Z reguły udzielany jest na potrzeby mieszkaniowe.

Jak należy określić cel kredytowy?

Kredyt budowlano-hipoteczny można podzielić na dwie części:

 1. Część hipoteczna na zakup nieruchomości.

  Co ważne trakcie budowy domu dopóki nie zostaną wypłacone wszystkie środki kredytowe kredytobiorca spłaca tylko część odsetkową kredytu, dopiero po wypłacie całego kredytu spłacana jest zarówno rata kapitałowa, jak i rata odsetkowa.

 2. Część budowlana polega na wypłacaniu środków kredytowych w transzach na pokrycie kolejnych etapów budowy.

Kredytem budowlano – hipotecznym można sfinansować remontu/wykończenia mieszkania, które kredytobiorca nabył na rynku wtórnym. Kredyt budowlany po zakończeniu budowy zmieniany jest na hipoteczny.

W jaki sposób wypłacany jest kredyt budowlany?

Transze kredytu budowlano – hipotecznego wypłacane są w zależności, jaki cel mają pokryć. Z reguły kredyt  na zakup mieszkania, budowę domu lub remont mieszkania z rynku wtórnego.

W przypadku finansowania mieszkania kupionego na rynku wtórnym poszczególne transze na wykończenie są wypłacane na postawie wcześniej przedstawionego w banku kosztorysu. Co do zasady wypłacane transze powinny pokrywać każdy kolejny etap remontu, na jaki są przeznaczone. Bank wymaga, aby przed uruchomieniem kolejnej transzy kredytobiorca potwierdził wykonanie etapu remontu w formie zdjęć lub faktur + krótkiego opisu lub wysyła swojego pracownika na tzw. inspekcję wykonanych prac budowlanych (dodatkowo płatne ok. 200zł za wizytę) .

Kredyt budowlany

Przy budowie domu poszczególne transze uzależnione są od systemu budowlanego, w jakim budowana jest nieruchomość. Przy systemie gospodarczym transze wypłacane są w formie zaliczek na poczet przyszłych etapów budowy. W przypadku generalnego wykonawstwa transze wypłacane są na koniec przeprowadzonego etapu budowy. Rozliczenie prac odbywa się tak jak przy kredycie na remont mieszkania na podstawie zdjęć lub opinii po wizycie pracownika banku na budowie.

Przy zakupie mieszkania na rynku wtórnym bank może wypłacić  kredyt w dwóch transzach, mianowicie na zakup nieruchomości, a drugą transzę na wykonanie prac remontowych. Zależy to najczęściej od kwoty na remont i zaawansowania prac do wykonania (czy np. wymagają pozwolenia na pracę czy nie). Kredytobiorca zobowiązany jest oczywiście przedłożyć w banku harmonogram prac remontowych(kosztorys), jakie muszą zostać wykonane.

Na jaki cel można wykorzystać środki kredytowe?

Kredyt budowlano – hipoteczny jest ofertą elastyczną, którą można przeznaczyć na wiele celów. Warunkiem kredytowania jest określenie celu budowlanego związanego z nabytą nieruchomością. Ponadto należy pamiętać, że jest to kredyt wypłacany w transzach, które pokrywają poszczególne etapy budowy.

Ze środków kredytu budowlano – hipotecznego można zrealizować między innymi:

 • budowę domu jednorodzinnego;

 • budowę domku letniskowego całorocznego;

 • zakup nieruchomości w budowie, i dokończenie prac;

 • zakup mieszkania z rynku pierwotnego lub wtórnego wymagające prac wykończeniowych lub remontowych;

 • wykup mieszania oraz jego remont;

 • nadbudowę, rozbudowę, dobudowę domu;

 • adaptację pomieszczeń niezamieszkanych, np. strychu;

 • budowę domu z częścią usługową z zastrzeżeniem, że część usługowa nie przekroczy 30 proc. powierzchni mieszkalnej.

Jeśli jesteś zainteresowany/a kredytem hipoteczno budowlanym zapraszam do kontaktu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *