Rodzaje leasingu

  • leasing operacyjny
  • leasing finansowy
  • leasing konsumencki
  • leasing nieruchomości

Najciekawsze informacje o leasingu:

Leasing operacyjny

Leasing operacyjny daje możliwość uwzględnienia w kosztach podatkowych całej raty leasingowej, a należny podatek VAT wliczany jest w raty. Wykup przedmiotu następuje po zakończeniu umowy leasingowej.

Leasing finansowy

Leasing finansowy porównywany jest z zakupami na raty, ponieważ ostatnia rata leasingu stanowi wykup przedmiotu. Przy leasingu finansowym w kosztach podatkowych uwzględniana jest jedynie część odsetkowa raty, natomiast podatek VAT oplacany jest jednorazowo przy podpisaniu umowy.

Leasing konsumencki

Leasing konsumencki jest to oferta stworzona dla osób indywidualnych nie posiadających własnej działalności gospodarczej.

Leasing nieruchomości

Leasing nieruchomości to coraz częściej spotykana forma finansowania nieruchomości dla firm. Dostepny jest zarówno w leasingu finansowym, jak i operacyjnym.

Najciekawsze informacje o leasingu nieruchomości:

Prawo własności w leasingu

Leasing to taka forma finansowania, gdzie właścicielem leasingowanego przedmiotu przez cały okres trwania leasingu jest leasingodawca. Leasingobiorca jest jedynie użytkownikiem przedmiotu.

Opłata wstępna w leasingu

Zazwyczaj przy leasingu wymagana jest opłata wstępna, która może wynosić od 0% do 45% wartości początkowej przedmiotu. Wysokość opłaty wstępnej wpływa na koszty leasingu oraz na wysokość płaconej raty leasingowej.