Kredyt Hipoteczny

Kredyt hipoteczny pozwala na zakup nieruchomości, którą może być dom, mieszkanie lub spółdzielcze - własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Kredyt hipoteczny wymaga ustanowienia zabezpieczenia na kredytowanej nieruchomości, bank jako wierzyciel zostaje wpisany do księgi wieczystej - dział IV, do czasu zakończenia umowy kredytowej.

Kredyt Budowlany

Kredyt budowlany pozwala na sfinansowanie budowy domu. Bank zabezpiecza się na końcowej wartości inwestycji, czyli na gruncie oraz nieruchomości, która zostanie wybudowana.

Zdolność Kredytowa

Zdolność kredytowa jest to określenie warunków finansowych kredytobiorcy. Zdolność kredytowa obliczana jest na podstawie takich parametrów jak:

  • wysokość osiąganych dochodów
  • ilość osób pozostajacych na utrzymaniu kredytobiorcy
  • inne zobowiązania finansowe (kredyty, karty kredytowe, debety, pożyczki)
  • historii kredytowej.

Najciekawsze informacje dotyczące obliczania zdolności kredytowej:

Wkład własny

Wkład własny wymagany jest w przypadku kredytu hipotecznego bądź kredytu budowlanego. Wkładem własnym mogą być:

  • własne oszczędności
  • inna nieruchomość
  • środki zgromadzone na funduszach inwestycyjnych
  • działka budowlana.

Minimalny wkład własny wynosi 20 procent, ale wiele banków udziela kredytów hipotecznych już przy 10 procentowym wkładzie.

Najciekawsze informacje dotyczące wkładu własnego: