Warunki kredytu gotówkowego

Kredyt gotówkowy to jeda z elastyczniejszych form finansowania dostepna dla klientów indywidualnych. Warunkiem uzyskania kredytu gotówkowego jest posiadanie odpowiedniej zdolności kredytowej, która pozwoli na spłacanie kolejnych zobowiązań kredytowych.

Cel kredytowy

Kredyt gotówkowy nie wymaga od kredytobiorcy przedstawiaia celu kredytowego. Cel kredytowy przedstawia się przy kredytach zabezpieczonych takich jak kredyt hipoteczny lub kredyt samochodowy.

Koszty kredytu gotówkowego

Każdy kredyt wiąże się z kosztami. porównując oferty kredytowe należy zwrócic uwagę na takie koszty kredytowe jak:

  • prowizja
  • marża
  • oprocentaowanie.

Poza podstawowymi kosztami należy jeszcze uwzględnić koszty dodatkowe:

  • opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego
  • odsetki za niererminową spłatę
  • wakacje kredytowe
  • ubezpieczenie.

Koszty te są uzależnione od późniejszej sytuacji kredytobiorcy.

Biuro Informacji Kredytowej

Banki przed udzieleniem kredytu gotówkowego zasięgaja opnii o kliencie w Biurze Informacji Kredytowej, aby sprawdzić jego historię kredytową. W danych udostępnionych przez BIK znajdują się takie informacje jak:

  • spłacalność poprzednich i obecnych kredytów
  • punktacja scoringowa.

Każdy kredytobiorca ma prawo samodzielnie sprawdzić swoją historię kredytową zakładając konto na bik.pl. Raz na 6 miesięcy może pobrać bezpłatny raport BIK i sprawdzić jakie ma szanse na kredyt.