wniosek kredytowy

Ile wniosków o kredyt hipoteczny złożyć?

Za nim zaczniemy mówić o ilości wniosków kredytowych należy rozgraniczyć, że każdy rodzaj kredytu ma inne zasady. Dla przykładu większa liczba złożonych wniosków kredytowych o kredyt gotówkowy nie świadczy na korzyść kredytobiorcy. Jednak przy kredycie hipotecznym zasada ta nie obowiązuje.  Kredyt hipoteczny to zobowiązanie długoterminowe i do tego na wyższą kwotę niż kredyt gotówkowy. Dlatego tak ważne jest zabezpieczenie się na wypadek, gdyby któryś z banków odmówił udzielenia kredytu.

Co w trawie piszczy, czyli jak analizować wniosek kredytowy?

Każdy wniosek kredytowy poddawany jest analizie kredytowej. Zazwyczaj wniosek kredytowy podlega trzem analizom. Banki mają inne procedury, na podstawie których analizowane są wnioski kredytowe.

Najważniejsza analiza to ta finansowa, gdzie bank sprawdza czy osiągane dochody są wystarczające, aby spłacać miesięczne raty kredytu hipotecznego. Poza analizą zdolności kredytowej kredytobiorcy analizowana jest również historia kredytowa, czyli to jakim kredytobiorcą byłeś w przeszłości. Raport zaciągany jest z Biura Informacji Kredytowej. Kredytobiorca ma możliwość samodzielnego sprawdzenia takiego raportu na stronie bik.pl.

Druga analiza to analiza prawna wniosku kredytowego. Polega na sprawdzeniu, czy złożone dokumenty są zgodne z prawem. Na tym etapie sprawdzane są również informacje o kredytobiorcy i nieruchomości. Co do nieruchomości to sprawdzany jest jest stan prawny, czyli czy nie ciąży na niej inna hipoteka, czy nie posiada wpisów o służebności. Takie informacje również można sprawdzić samodzielnie, wystarczy wyszukać księgę wieczystą nieruchomości i odczytać zawarte w niej informacje. W dziale trzecim znajdziesz informacje na temat służebności, a dziale czwartym informacje na temat ciążących na hipotece obciążeniach finansowych.

Ostatni etap analizy dotyczy głównie kredytowanej nieruchomości. Zazwyczaj banki proszą o przedstawienie operatu szacunkowego nieruchomości lub wysyłany jest rzeczoznawca z banku, który ocenia stan nieruchomości. Najważniejsza jest wartość nieruchomości, która powinna odpowiadać tej przedstawionej we wniosku kredytowym. Jeśli po wycenie wartość nieruchomości jest niższa niż wnioskowana kwota kredytu bank obniży wysokość kredytu. Nieruchomość sprawdzana jest pod względem technicznym.

Podsumowując, złożenie jednego wniosku o kredyt hipoteczny i założenie, że na pewno dostane kredyt jest błędem. Każdy bank ma inną procedurę, dochodzą do tego również koszty kredytowe, które uzależnione są od oferty banku. W jednym banku jest niższa prowizja, ale wyższe oprocentowanie, w drugim na odwrót lub dodatkowe usługi, z których musi skorzystać kredytobiorca. Minimum trzy wnioski kredytowe dają poczucie bezpieczeństwa oraz sprawiają, że kredyt hipoteczny staje się bardziej możliwy.

Jeśli jesteś zainteresowany kredytem hipoteczny zapraszam do kontaktu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *